Reference
Administrativní budova Děčín

Společnost CANABA využívá k výstavbě unikátní konstrukční systém, který umožňuje realizovat nejen rodinné a bytové domy, ale rovněž objekty komerčního či průmyslového charakteru. Příkladem je i administrativní budova v centru Děčína, která nabízí čtyři patra kancelářských prostor včetně dvoupatrového parkovacího objektu. Soukromý investor stavby zvolil ve výběrovém řízení společnost CANABA, neboť nabídla nejkratší dobu výstavby /jen 12 měsíců/ a ve srovnání s konvenčními technologiemi byla ekonomicky nejvýhodnější. Součástí dodávky společnosti CANABA byla i projekční a inženýrská příprava stavby, přičemž se při návrhu architektury domu musely zkombinovat požadavky městského architekta na citlivé zakomponování objektu do stávající zástavby centra a specifické nároky investora co do dispozic a vybavení objektu včetně netradičního požadavku na vnější plášť objektu, který je kombinací keramického obkladu a velkoplošných skleněných výplní. Přestože stavba slouží svému účelu již bezmála 14 let, je stále jedním z nejlépe vybavených a nejmodernějších komerčních objektů v centru města.

Zahájení výstavby: duben 2000
Dokončení výstavby: duben 2001